Android

Samsung läcker information om Galaxy Buds+

Till Apple

Sam­sung har på egen hand lyck­ats läc­ka infor­ma­tion om sin kom­mande ver­sion av Sam­sung Galaxy Buds+.

Hör­lu­rar­na kom­mer antagli­gen att lanseras till­sam­mans med deras flag­gskeppsmo­bil­er 11 feb­ru­ari. förhopp­n­ingsvis med Galaxy mini hög­ta­lare och lite annat smått och gott.

Hör­lu­rar­na kom­mer inte kom­ma med ANC, något som bliv­it allt mer pop­ulärt bland tillverkare. Däre­mot så kom­mer de nya Galaxy Buds+ kom­ma med 12h bat­ter­i­tid på enbart en laddning.

Sam­sung lyck­ades läc­ka infor­ma­tio­nen genom Apples App Store när de upp­dat­er­ade appen för Galaxy buds+ för att använ­da hör­lu­rar­na med Apples enheter. För den som är intresser­ad så är det iPhone 7 som är min­s­ta kravet.

Via: Engad­get

Kommentarer