Ljud & Bild

Samsung lanserar ny tv för utomhusbruk

The Terrace kommer med stöd för Apple TV appen samt AirPlay 2

Sam­sung har idag pre­sen­ter­at en ny tv vid namn Ter­race och som är för utomhus­bruk. Tv’n kom­mer med QLED 4K UHD HDR, smar­ta funk­tion­er samt IP55-klass­ning vilket gör den läm­pad för just utomhus­plac­er­ing.

Dessu­tom har tv’n stöd för såväl Apple TV appen som för Air­Play 2 vilket alltid är trevligt. Apple Music blir ock­så till­gäng­ligt i burken om du nu vill nju­ta av det­ta på din ter­rass. Tv’n kom­mer med antire­flex-behan­dling och ljusskär­pan lig­ger på 2.000 nits så den ska kun­na ge bra bild även i soligt väder. Hög upp­da­ter­ings­frekvens bor­gar för uto­mor­dentligt trevli­ga idrotts­match­er eller annat där det gäller att hän­ga med, allt enligt Sam­sung själ­va.

Samsung The Terrace

Utöver tv’n finns en speciell sound­bar som stöder Bix­by och Alexa samt Google Assis­tant så småningom. Sam­sung The Ter­race kom­mer i tre oli­ka stor­lek, 55″ / 65″ / 75″ och pris­er­na är $5.000 för 65-tum­maren och $6.500 för 75-tum­maren (pris för 55″ är okänt i dagsläget). The Ter­race ska kun­na bestäl­las direkt från Sam­sung.

Käl­la: MacRu­mors

Kommentarer