Skrivet den 16 May 2019 kl 16:32 av Nyheter7 kommentarer488

Samsung ryktas ha löst problemen med Galaxy Fold
Lansering inom kort?

Det blev inte någon lanser­ing av Sam­sungs vikbara tele­fon Galaxy Fold då flera recen­sion­sex­em­plar gick sön­der efter bara någon dag. Prob­lemet var dels att sky­dds­fil­men låg på utsi­dan av tele­fo­nen och gick att dra bort och sen var gapet för stort när mobilen var stängd vilket gjorde att smuts och annat trängde in och förstörde skär­men.

Nu ryk­tas det att Sam­sung har fått bukt på prob­le­men och har istäl­let byg­gt in sky­dds­fil­men i tele­fo­nen så den inte går att ploc­ka bort och gapet som upp­står vid stängn­ing har även gjorts min­dre. Myck­et tyder på att Sam­sung bör­jar bli redo för en lanser­ing och flera käl­lor uppger nu att det kom­mer ske i juni.

Via Trust­ed Reviews