Android

Samsung stämmer sin egna märkesambassadör

Använde en iPhone i tv-sändning

Sam­sung har nu stämt sin egna märke­sam­bas­sadör Kse­nia Sobchak i Ryssland då hon istäl­let för att visa upp sig med Sam­sungs tele­fon­er hade med sig en iPhone när hon var med i en tv-sänd­ning.

Vad är då en märke­sam­bas­sadör? Det är ett gan­s­ka lättsamt jobb och det hela går ut på att före­tag ger kändis­ar en stor hög med pen­gar för att använ­da deras pro­duk­ter. Dessa pro­duk­ter ska kändis­en sedan gå runt med pri­vat och även i offentli­ga sam­man­hang och mån­ga gånger blir man ofta även ansik­tet utåt i reklam­filmer och annat — likt Zla­tan som även han arbe­tar med Sam­sung.

Kse­nia Sobchak verkade dock inte så sug­en på att gå runt med Sam­sungs senaste tele­fon och i en tv-sänd­ning hade hon istäl­let med sig en iPhone X som hon lite diskret försök­te göm­ma bakom ett pap­per. Det­ta gick ju bevis­li­gen inte så bra och Sam­sung snap­pade upp det­ta och har nu valt att stäm­ma Kse­nia på 1,6 miljon­er dol­lar.

https://www.youtube.com/watch?v=ea5BO6qJOfg

Det­ta är inte förs­ta gån­gen Sam­sung ertap­par Kse­nia Sobchak med en iPhone och nu verkar deras tålam­od vara slut.

Via Mir­ror

 

Kommentarer