Ljud & Bild

Samsung The Frame fyller 4 år och vi ställer den mot det egna flaggskeppet

Vilken skall vi köpa?

Fyra gen­er­a­tioner The Frame — vi tit­tar vad som skil­jer dem åt samt om den kan häv­da sig mot storasyskonet Q90.

Går form före funk­tion när vi kol­lar in The Frame så här när fjärde gen­er­a­tio­nen är på väg ut på mark­naden, eller skall vi sat­sa på flag­gskep­pet och bety­dligt högre specade Sam­sung Q90R?

Se ock­så vårt inslag om just Q90R men även nya flag­gskep­pet Q950T.

Sam­sung Q90 var under 2019 topp­mod­ellen som fick alla nya funk­tion­er. Det­ta förän­dras delvis under 2020 då nya Q950T får ännu fler funk­tion­er utöver 8K. Det är fram­förallt möj­ligheten att job­ba ihop med Sam­sung Sound­bars så att både hög­ta­lar­na i teven och i sound­baren ska­par ett form av atmos­färiskt ljud.

Kommentarer