Recensioner

Satechi — Laddplattan som har allt

En platt sak som står ut

Det evi­ga trasslet med slad­dar är över.

Vi har tag­it en när­mare titt på Sat­e­chi Trio trådlösa laddningsplat­ta. Lad­dplat­tan vän­der sig till den inbitne Applean­vän­daren. Den är gjord för att lad­da iPhone, Air­Pods och Apple Watch — sam­tidigt.Satechi trio

Allt för mån­ga sovrum har en röra av slad­dar vid nattduks­bor­det. En för var­je pro­dukt som ska behöver vara ful­lad­dad och redo till näs­ta mor­gon. Sat­e­chis lad­dplat­ta ser till att tre av dina Apple-enheter enkelt är ful­lad­dade.

iPho­nen lad­das med upp till 7,5W och läg­gs på en gum­mir­ing på höger­si­dan av plat­tan. Gum­mirin­gen gör så att tele­fo­nen lig­ger kvar på plat­tan sam­tidigt som gum­mirin­gen vis­ar var tele­fo­nen ska plac­eras. I mit­ten av plat­tan finns en ned­sänkn­ing där fodralet till Apples Air­Pods alter­na­tivt Apples Air­Pods Pro plac­eras. Ned­sänknin­gen är utfor­mad så att det inte spelar någon roll om du har Pro vari­anten eller van­lig Air­Pods med trådlös fodral, båda lig­ger lika bra kvar i ned­sänknin­gen och lad­das med upp till 5w.

Sist men inte minst så finns det på vän­sterkan­ten av lad­dplat­tan en lad­dare för Apple Watch på upp till 2,5w. Här har Sat­e­chi sat­sat på sam­ma finess som Apple själ­va. Möj­ligheten att vin­kla upp den keramiska plat­tan för klock­an. En del arm­band till Apple Watch gör det omöjligt att plac­era klock­an lig­gande utan det krävs att den står upp medan andra arm­band gör sig bäst lig­gan­des.

Sat­e­chi Trio trådlösa laddningsplat­ta har en met­all­ram i sam­ma Rymd­grå färg som Apples dator­er kom­mer i medan ytan upp­till är svart plast. Upp­till finns det även tre led lam­por som indik­er­ar om någon av de tre oli­ka delar­na av lad­dplat­tan används.

SAMMANFATTNING OCH BETYG

Bra byg­gk­valitet, snygg design, lad­dar allt vi behöver ha redo var­je dag.

Pro­duk­tk­val­ité: 5/5.
Funk­tion 5/5.
Design: 5/5.
Val­u­ta för pen­gar­na 4/5.
Total­be­tyg 5/5.

PLUS

 • Möj­lighet att stäl­la klock­alad­daren efter behov.
 • Des­ig­nad så att alla tre sak­er­na som lad­das håller sig på sin plats.
 • Matchar mån­ga av våra Applepro­duk­ter
 • Lad­dar allt.

MINUS

 • 7,5w på iPhoneladdnin­gen, hade vi fått öns­ka skulle det vara 10w
 • Ingen möj­lighet att stän­ga av LED lam­por­na

 

Teknikveckan rekommenderar

DETALJER

Speci­fika­tion­er

 • Trio trådlös laddningsplat­ta
 • 24W PD-adapter
 • USB-C-kabel (120 cm)
 • UK och EU-kon­takt (AU-kon­takt med­föl­jer inte)
 • ANSLUTNINGSTYP — USB‑C
 • Laddningn iPhone: 7,5W
 • Laddningn Air­Pods: Max 5W
 • Laddningn  Apple Watch: Max 2,5W
 • Färg­er: Svart
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer