Apple

Satechi USB-C-adapter — räddare i och för Apple-nö®den

TYPE-C MULTI-PORT ADAPTER 4K WITH ETHERNET

Få bolag har en ten­dens att ska­pa framgång bland annars något obskyra pro­duk­tkat­e­gori­er som Apple. I sam­ma ögonblick som de slopade tra­di­tionel­la USB-por­tar, skär­mut­gån­gar och min­nesko­rtläsare tillför­mån för Thun­der­bolt 3 och USB‑C (som delar sam­ma kon­tak­ter) så steg en rad tillverkare fram i frontlin­jen och visade alter­na­tiv.

Vårt favorit-bolag i sam­man­hanget Apple-design som inte är gjort av Apple — Sat­e­chi ställde sig all­ra längst fram och har genom åren visat upp en rad oli­ka adap­trar för ändamålet och vår favorit är helt klart den vid namn “Sat­e­chi USB‑C Mul­ti-Port Adapter 4K Giga­bit Eth­er­net”.

Det vi får här är en klump i met­all­höl­je som ger oss tre USB-A-por­tar, en HDMI-utgång, en 1 Gbit eth­er­net-utgång, SD- och micro-SD-kortläsare samt en USB-C-utgång och den kop­plas in med sladd till USB-C-ingån­gen på din dator. Det behöver inte på något sätt vara en Mac.

Rent krasst önskar vi att vi aldrig behövde använ­da den här pro­duk­ten, för det är oftast bara kort-läsar­na som vi behöver använ­da oss av. Resten av till­be­hören vi använ­der är näs­tan alltid USB‑C och Thun­der­bolt inklu­sive skär­men. Just skär­mar blir lite av ett gis­sel med dessa adap­trar, att kop­pla in en då och då funger­ar helt ok men då USB‑C bara har band­bredd till 4K med 30Hz så blir det lite mer lagg i gränss­nit­tet än vad vi skulle öns­ka.

Men skall vi ha en adapter så före­drar vi en som har alla kon­tak­ter vi behöver för stun­den, särskilt på event och mäs­sor där det trådlösa nätver­ket är över­be­la­s­tat har vi fått ett gläd­jerus när vi kom­mer på att vår kortläsare ock­så har en Eth­er­net-kon­takt.

Adaptern på bilden är dess storebror som upptar två USB-C-kontakter på datorn.

Adaptern på bilden är dess storasyskon som upp­tar två USB-C-kon­tak­ter på datorn. Det är det som krävs för att kun­na köra 4K i 60Hz via USB‑C och HDMI.

Men de tre USB-A-kon­tak­ter­na har vi aldrig behövt ha sam­tidigt och de kunde med fördel bytt ut en sådan mot en extra USB‑C för de där rackar­na ten­der­ar till att ta slut för oss som gått all in på den stan­dar­d­en. Fint dock att den skickar vidare ström­men från lad­d­k­a­beln om du väl­jer att anslu­ta USB-C-adaptern i mel­lan vilket frigör de övri­ga USB-C-kon­tak­ter­na på datorn.

Sammanfattning och betyg

Adapter till trots, men utan den hade datorn var­it lika använd­bar som en sten för oss som job­bar med film och foto. Men till näs­ta ver­sion vill vi att Sat­e­chi går i bräschen för USB-C-kon­tak­ten. Ett poän­gav­drag för det. Ett poän­gav­drag för att SD-kortläsaren inte håller fast kor­tet så som på micro-SD-kor­tet — ibland vill den näm­li­gen inte läsa det kor­tet utan att vi tryck­er in och ut det igen.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 10/10.
 • Funk­tion 8/10.
 • Design: 9/10.
 • Val­u­ta för pen­gar­na 9/10.
 • Instal­la­tion 10/10.

Total­be­tyg 9/10

Plus

 • Ser nice ut, för att vara en adapter.
 • Met­al-utförande.
 • Lös­er prob­lemet

Minus

 • En USB-C-kon­takt för lite.
 • SD-kort-läsaren hade gär­na fått hål­la fast kor­tet.

Detaljer

 • Anslut­ning: Eth­er­net, USB‑A, HDMI, (Micro)SD-kortläsare, USB‑C.
 • Färg­er: Rymd­grå, Guld, Sil­ver.
 • Pris: Runt tusen­lap­pen.
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer