Spel

Se hela Game Awards på YouTube

Gaming!

Mis­sade du att se The Game Awards så har du här möj­ligheten.

The Game Awards 2018 takes place on Thurs­day, Decem­ber 6. Air­ing live from Los Ange­les, the 5th annu­al show cel­e­brates the best video games and esports of the year, and world pre­mieres the most antic­i­pat­ed games of the future. The Game Awards will be avail­able to livestream for free across all major dig­i­tal, gam­ing and social plat­forms around the world.

The Game Awards sam­lar spe­lutveck­lare, spelare och andra sto­ra namn inom spelvärlden för att lyf­ta fram per­son­er, spel och utveck­lare som gjort bra sak­er för spelsce­nen under det senaste året. Men det är ock­så ett tillfälle för spe­lutveck­lare att ge en liten förhand­stitt på kom­mande spel så som till exem­pel näs­ta Drag­on Age och Biwares Anthem.

Kommentarer