Smarta Hem

Semesterbevattning för balkongen och terrassen

Gardena lanserar Aquabloom för enkel bevattning hemma hos dig

Det­ta kan myck­et väl bli som­marens storsäl­jare för alla med balkong och ter­rass. Gar­de­na har lanser­at Aquabloom som fixar bevat­tnin­gen automa­tiskt till dig utan större besvär.

Den­na nya pro­dukt dri­vs av solen­er­gi och består av en 3‑i-1-huvu­den­heten med en pump som matar fram vat­ten, en kon­trol­len­het som anger bevat­tningss­chemat och en sol­pan­el som lad­dar de med­föl­jande laddnings­bara bat­terier­na.

Du behöver utöver det­ta en hink för vat­tnet — sen är ditt allde­les egna bevat­tningssys­tem igång hem­ma hos dig. Ingen kran. Ingen kabel. Nada. Niente.

Gardena Aquabloom bevattningssystem

Gar­de­na Aquabloom vat­tnar upp till 20 väx­ter så hur kan man inte vil­ja ha den­na för sin grön­skande balkong eller ter­rass? Allt med­föl­jer och priset är ca 1199 kro­nor för den­na syn­nerli­gen smar­ta pro­dukt.

Käl­la: Gar­de­na

Kommentarer