Nyheter

Senaste Roborock finns nu att beställa

T65

Xiaomis före­tag Roborock pre­sen­ter­ade för ett tag sedan sin nya ver­sion av robot­damm­sug­are Roborock T6. Den här ver­sio­nen skulle klara av att ha kar­tor för två våningar, dock inte klät­tra i trap­por, så vi får snällt bära den manuellt mel­lan våningar­na.

Till skill­nad från tidi­gare gen­er­a­tioner så klarar den högre trösklar, är något tystare och har utbyt­bara damm och våt­mopps­fil­ter.

Roborock T65 som den het­er går nu att bestäl­la på AliEx­press och kostar US $883.99 vilket de växlar till 8,355.66 sven­s­ka kro­nor.

https://youtu.be/shmReygdpjE

Det är rätt så myck­et mer än vad för­ra gen­er­a­tio­nen av Roborock kostar. Roborock S50 som den kallas kostar runt 4500kr från butik­er runt om i Sverige.

Kommentarer