Bilar

Servicerobotar kan ladda våra bilar i framtiden

Om Volkswagen får bestämma

Tänk att köra in i ett park­er­ing­shus, tryc­ka på en knapp i bilen eller via en app och fram kom­mer en robot med ett bat­teri på släp och kop­plar in i din bil. När din bil är ful­lad­dad kom­mer den till­ba­ka och kop­plar in det i en annan bil i stäl­let.

Det­ta är än så länge en vision framtänkt av Volk­swa­gen Group Com­po­nent som är ett utveck­lings­bo­lag i VW-kon­cer­nen.

Men visst är det genialt?

Laddrobott

Kommentarer