Film & TV

SF streamar biopremiärer till våra hem

Se Trolls 2 trots stängda salonger
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för SF Anytime

Biografer­na stängs men vi kan fort­farande tit­ta på pre­miär­erna av Uni­ver­sals filmer men då i hem­met.

SF använ­der den egna stream­ingtjän­sten SF Any­time när det skall pre­miärvisas biofilm trots att biografer­na nu stänger.

Utöver Trolls 2 som kom­mer 2 okto­ber så hit­tar vi Emma, The Hunt och The Invis­i­ble Man från och med freda­gen den 20 mars. Det hela görs i samar­bete med film­bo­laget bakom, Uni­ver­sal.

Förhopp­nin­gen är att vi får se fler sådana här ini­tia­tiv.

Eller är film bäst på bio?

Käl­la: SF Any­time.

Kommentarer