Nyheter

Shortcuts blev betydligt smartare i ny beta

I mars för­ra året köpte Apple upp automa­tis­er­ingsap­pen Work­flow och på WWDC i våras bjöd Apple på en förs­ta titt på deras egna app Short­cuts. Nu några månad­er sedan är appen uppe i beta 5 och det bör­jar när­ma sig release i och med iOS 12.

Short­cuts har inte utveck­lats drama­tiskt under dessa månad­er den har legat i beta men nu när beta 5 lanser­ades så kom det mån­ga har vän­tat på, stöd för Apples Home-app. Det­ta innebär att du nu kan byg­ga automa­tis­eringar där dina sce­nar­ios i Hem-appen trig­gas.

Ett exem­pel på det­ta kan vara att du har dukat upp för en fin mid­dag med dina när­maste vän­ner, i Short­cuts har du byg­gt ett sce­nario så när du säger till Siri att det är mid­dag så star­tar musiken i dina Sonos-hög­ta­lare, en pas­sande spel­lista star­tar och dina lam­por dim­mas ned och ger en ulti­mat mys-effekt.

Tyvärr finns inget stöd för spel­lis­tor ännu för Sonos eller Spo­ti­fy så bilden ovan är bara ett lättare exem­pel.

Än så länge sak­nas fort­farande stöd för mån­ga appar men det kom­mer säk­erli­gen adderas i snabb takt när appen släpps offi­ciellt och vill ni läsa mer om vad Short­cuts är har vi en liten guide som ni kan läsa här.

Kommentarer