Nyheter

Siri blir smartare till HomePod i höst

Apple har skick­at ut en pri­vat beta till sin smar­ta hög­ta­lare Home­Pod till anställ­da på bolaget.

I upp­da­terin­gen finns det en rad för­bät­tringar för Siri och en av sak­er­na som under­teck­nad har sak­nat är att be Siri sät­ta flera timers, och inte vara begrän­sad till en. Utöver det­ta kom­mer man kun­na ringa sam­tal och svara på sam­tal via sin Home­Pod, anti­n­gen ber man Siri ringa en speci­fik kon­takt eller så man man be henne slå ett num­mer. Man kom­mer även kun­na be Siri ringa röst­brevlå­dan på sin Home­Pod med den nya upp­da­terin­gen och slut­li­gen kom­mer man kun­na använ­da Hit­ta min iPhone via Home­Pod.

Upp­da­terin­gen till Home­Pod plan­eras att släp­pas i höst enligt sidan 9To5Mac.

Vad sak­nar du mest med Siri? Skriv gär­na nedan!

Via 9to5Mac

Kommentarer