Bilar
Foto: Peter Esse

SJ fixar nattågen mellan Göteborg och Norrland

Efter lite fnurr på upphan­dlingslin­jen var nat­tå­gen mel­lan Göte­borg och Umeå hotade.

Men nu med­de­lar SJ via ett pressmed­de­lande att man säkrar trafiken från Göte­borg till Duved i Jämt­land och Göte­borg — Umeå i Väster­bot­ten.

Tidi­gare var trafiken beroende av lin­jen Stock­holm — Luleå/Narvik men den lin­jen vanns av Nors­ka bolaget Vy och det ställ­da till det.

Men nu stu­var SJ om och lovar att man får ihop det ändå. I alla när “väl sit­u­a­tio­nen med Coro­na lagt sig.”

Vi testar nattåg

Vi har tidi­gare tes­tat nat­tåg och tyck­er det är rik­tigt nice. Videon gjordes dock för att bra tag sedan och speglar inte den kval­ité vi har idag.

Kommentarer