Skrivet den 22 February 2019 kl 10:41 av Apple, Nyheter3 kommentarer1672

Skapa fejkade nyheter och blås dina vänner
Donald Trump måste älska funktionen?

Om du inte redan vis­ste det så finns det en funk­tion som låter dig ploc­ka ut en viss del av en text och skic­ka den till en kom­p­is via iMes­sage, genom Safaris inbyg­g­da del­nings­funk­tion.

Men som med alla sys­tem så finns det alltid bak­si­dor, det går näm­li­gen att ska­pa fejkade nyhet­srubrik­er som kan delas med familj och vän­ner.

Det finns en bugg i funk­tio­nen för utvald text som delas, och involver­ar sök­funk­tio­nen på hem­si­dor. Genom att skri­va in val­fri text i en sökru­ta på en hem­si­da, mark­era den och sedan dela den med Safaris inbyg­g­da del­nings­funk­tion kom­mer den inskriv­na tex­ten skickas med en länk som ser ut att kom­ma från den aktuel­la hem­si­dan i frå­ga, se skär­m­dump nedan

För att ska­pa en fejkad nyhet­srubrik gör du så här:

 1. Gå till en hem­si­da med sök­funk­tion, som teknikveckan.com.
 2. Se till att din enhet är i land­skap­släge.
 3. Tryck på webb­si­dans sökru­ta
 4. Skriv in tex­ten och mark­era den
 5. Tryck på del­ningsknap­pen bred­vid adress­fäl­tet.
 6. Välj med­de­lande och skriv in mot­ta­garens namn.

När du skick­at med­de­landet visas din fejkade nyhet­srubrik som om den kom från den länkade hem­si­dan, beroende på att tex­ten i sig inte sep­a­r­eras beroende på hur iMes­sage är upp­byg­gt. Det­ta funkar allt­så inte att lura dina vän­ner som har en Android-enhet. Trick­et funkar dock på en iPad men inte på en Mac.

3 kommmentarer på Skapa fejkade nyheter och blås dina vänner

 1. Anders Malmgren says:

  Alla vet Skaune är dan­skt, 1520 nev­er for­get!

 2. Richard Tenggren says:

  Dan­mark kanske har ångrat dig?

 3. Anders Malmgren says:

  har dan­mark ångrat mig? :D
  De var fak­tiskt rik­tigt trevli­ga mot mig när jag mel­lan­lan­dade på Kas­trup och för­drev tiden med att äta ostron, alla fly­g­platser bor­de servera ostron