Apple

Skriv ut dina dokument och bilder med rösten

Hej Siri - print the web!

Om du har drömt om att kun­na skri­va ut en bild eller ett doku­ment med hjälp av en rös­tas­sis­tent så är det­ta nu möjligt om du har en skri­vare från Epson.

Bolaget som gör både skri­vare till både pri­vat­per­son­er och före­tag har lagt till stöd för Siri, Alexa och Google Assis­tant. Om du har en iOS-enhet så är det bara att aktivera Siri-short­cut i Epson-appen och spela in dina fras­er som du vill ha. Via rösten kan du sedan be Siri skri­va ut bilder, kol­la hur myck­et bläck det finns kvar i skri­varen och be henne scan­na doku­ment.

Jack Rieger på Epson säger:

” Our cus­tomers have over­loaded dai­ly rou­tines and are always look­ing for ways to save time and quick­ly get errands done.By expand­ing com­pat­i­bil­i­ty with some of the top smart home voice assis­tants, Epson is com­mit­ted to mak­ing print­ing and scan­ning eas­i­er and more effi­cient for all of our busy cus­tomers.”

Bonusvideo:

https://www.youtube.com/watch?v=NjjsBmvGwi4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1jJXiHzhE_LuF-owb90BDnkW0ISqZMoGPQEpRuYJcejBxjavRSq0ZQLUg

https://www.youtube.com/watch?v=H7VSCoPueKY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0HRzGNo5o27Gt1zDM7cB1XeBMOs8_9N37DFrfpc9iFgRAvIGEvguJWARg

Käl­la Epson, via Macru­mors

 

 

 

Kommentarer