Apple

Sky: Children of the Light lanseras 11 juli

Gratis?

När Apple 2017 visade upp sina iPhones så stod även bolaget thatgame­com­pa­ny med på scen och visade upp spelet Sky: Chil­dren of The Light.

Spelet har fun­nits i beta under en län­gre tid men nu har det fått ett datum för lanser­ing. När­mare bestämt 11 juli. Spelet går att förhands­bestäl­la i App Store och spelet är märkt som gratis.

Spelet är för Appleen­heter endast (i alla fall till en bör­jan) och går ut på att till­sam­mans med vän­ner fly­ga igenom oli­ka värl­dar och lösa mys­terier.

Apple har efter den här pre­sen­ta­tio­nen gått och visat upp sin egna sat­sning på spel, Arcade, som kom­mer vara en prenu­mer­a­tions­mod­ell där Apple låter oss få till­gång till hun­dratals spel till en fast månad­skost­nad.

https://youtu.be/67umVefSXnY

Kommentarer