Ljud & Bild

Slå upp rimligt prissatta datorhögtalare i ordboken och du hittar Creative Pebble Plus

Så lagom att det finns inte
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Proshop

Efter ett par månad­er med Cre­ative Peb­ble Plus är det näs­tan provo­cerande lagom bra dessa är. De kostar lagom myck­et med sina cir­ka 400 kro­nor och de har ett lagom ljud. Med det menar vi att de varken är för kle­na i basen eller för den delen läg­ger allt krut på sub­wof­fen.

Fak­tum är att det näs­tan är svårt att förstå hur nor­malt ljudet är men den spelar utan prob­lem igenom en Spo­ti­fy-spel­lista utan att vare sig bas, mel­lan­reg­is­ter eller diskant tar över­hand. Ibland märks det att det inte är någon hem­ma­bio vi talar om men sam­tidigt är det inte det som är syftet.

Creative Peeble

Syftet är att kop­pla in 3,5 mm ingån­gen till datorn, USB-slad­den till en extern lad­dare eller även den i datorn och sedan är vi igång och bara njuter av ett myck­et rim­ligt ljud för ett pris under femhun­drin­gen och som dessu­tom är snyg­ga.

Det är fascinerande hur välkom­pon­er­ade Cre­ative Labs pro­duk­ter är och hur få som köper dem men vi hit­tar dem bland annat hos Proshop samt Cre­ative Labs själ­va.

Kommentarer