Android

Smarta klockor blir allt mer populärt

Apple dominerar fortfarande marknaden

Det här med att ha en liten dator runt han­dle­den som mäter allt från puls till hjär­tat har bliv­it mer pop­ulärt än vad mån­ga först hade trott.

Analysfir­man IDC har släppt en ny rap­port inom wear­able tech och pre­cis som tidi­gare år lig­ger Apple i täten och dominerar mark­naden. Men det finns ett till bolag som minst sagt har etabler­at sig snabbt inom wear­able tech och det är Huawei. Under året har bolaget fyr­dub­blat sina lever­anser av smar­ta klock­or och tillväx­ten var hela 282 pro­cent. Hur det kom­mer se ut för det svartlis­tade bolaget framöver åter­står att se, men vi kan nog räk­na med att tillväx­ten kom­mer avta gan­s­ka ordentligt.

Apple, trots att de lig­ger i en högre prisklass än konkur­renter­na hade en tillväxt på 49,5 pro­cent över året vilket inte heller är fy skam.

Har du en smart kloc­ka? Skriv gär­na bland kom­mentar­erna!

Via Macru­mors

Kommentarer