Apple

Smartare sömn med uppdaterade appen Sleep Cycle

Analysera din sömn och sov skönare och bättre

Appen Sleep Cycle för Apple Watch mäter och analy­ser­ar din sömn och skickar datan till Häl­sa-appen. Den är dessu­tom exk­lu­sivt fram­ta­gen för WatchOS.

Appen låter dig se hur du sover, om du har avbrott under nat­ten och hur djupt du sover vid oli­ka tid­punk­ter. Tack vare intel­li­gent mät­ning av ditt söm­n­mön­ster kan appen ock­så väc­ka dig på mor­gonen när du befinner dig i lättare sömn, allt inom ett spann av 30 minut­er (eller 10 minut­er om du hellre vill det).

Dock kan den inte analy­sera dina dröm­mar vilket hade var­it rik­tigt bra :-)

Appen är gratis men möj­lighet till köp i den finns.

Käl­la: 9TO5Mac

Kommentarer