Android

Snart kan du se fartkameror i Google Maps

Både till iOS och Android

Det Google-ägda Waze har haft en drös med funk­tion­er som har sak­nats i Google Maps men det­ta håller bolaget nu på att rät­ta till genom att ge använ­dare av Google Maps en del av funk­tion­aliteten som redan finns i Waze.

Idag bör­jar Google rul­la ut en upp­da­ter­ing till både iOS- och Android-enheter som ger använ­dare av Google Maps möj­lighet att få infor­ma­tion om fartkameror samt vilken hastighets­be­grän­sning det är på vägen man kör på. Totalt rul­las funk­tio­nen ut i 40 län­der var­av Sverige är ett av dessa län­der.

Som alltid så rul­las det ut i omgån­gar så det kan ta en stund innan funk­tion­er­na lan­dar i just din mobil.

Via TechChrunch

Kommentarer