Nyheter

Snart kan du söka på hela planeten

Tänk om du kunde söka hela vår plan­et som du kan söka på inter­net? Det är Planet.com’s nya mål — att index­era jor­dens yta. Tänk att du kan mark­era ett område och t.ex. frå­ga hur mån­ga fly­g­plan som finns inom det området. Unge­fär så tänker sig Plan­et att det ska fungera.

I dagsläget har Plan­et redan näs­tan realtids­bilder över hela jor­den. Var­je dag tas nya bilder och de sparar över 6 ter­abyte bild­da­ta per dag. Så det enda som sak­nas just nu är index­erings­funk­tio­nen — något som inte är så him­la lätt som det låter.

Käl­la: TED

Kommentarer