Android

Somna till Spotify

Appen har fått en sömntimer!

Spo­ti­fy har imple­menter­at en söm­n­timer så du kan som­na till din favorit­musik eller pod­cast — men funk­tio­nen finns ännu enbart till Android.

När en låt spelas så kan du tryc­ka på prickar­na längst upp till höger och väl­ja sleep timer. Där kan du väl­ja att det du lyssnar på ska stop­pas efter 5, 10, 15, 30, 45, 60 minut­er, eller att det ska stop­pas efter spåret du lyssnar på är slut.

Om eller när funk­tio­nen kan tänkas kom­ma till iOS är fort­farande oklart men det bor­de inte drö­ja allt för länge.

Via Android­Po­lice

Kommentarer