Ljud & Bild

Sonos blir med Atmos med nya soundbaren Arc — ersätter Playbar & Playbase

114 cm kärlek till din hemmabio

Med Sonos Arc kom­mer Atmos för förs­ta gån­gen in i vårt Sonos-ekosys­tem.

Det är en stor rackare på hela 114 cm som tag­its fram när det är dags att lev­er­era ett 5‑högtalarsystem i en och sam­ma enhet. Med Arc får vi två hög­ta­lare på sidan som i det när­maste försök­er kur­va ljudet och funger­ar som bakhög­ta­lare, vi har tre hög­ta­lare som rik­tas framåt vilket bety­der höger, vän­ster och cen­tern samt två hög­ta­lare som skickar ljudet upp i taket och sedan ner igen vilket är det som ska­par det atmos­färiska ljudet i Atmos. Tänk dig att vi numera kom­mer höra reg­net uppifrån.

Arc stödjer ARC

Sonos Arc har stöd för ARC (Audio Return Chan­nel) och eARC (Enhanced Audio Return Chan­nel)  via HDMI och den styrs med fördel av tevens fjär­rkon­troll. Som en trevlig bonus kan den ta upp IR-sig­nalen och skic­ka igenom sig själv ut på bak­si­dan i hän­delse att den står fram­för en TV-box av något slag. Det som skil­jer ARC och eARC är att det sist­näm­n­da kan skic­ka mer högup­plöst ljud så som Dol­by True­HD vilket ock­så är något som stöds av Sonos Arc.

Sound­baren är gjord att både stå på TV-bänken eller hän­gas upp på väggen med ett ställ som kan köpas till.

Röststyrning

Pre­cis som med Beam kom­mer Arc med mikro­fon­er och du kan styra den, din tv och övri­ga hem­met med hjälp av Google Assis­tant och Alexa. Den är även Air­Play 2‑kompatibel för Apple-folket och självk­lart dyk­er den även upp under dina Spo­ti­fy Con­nect-hög­ta­lare.

Uppdaterad Sub och Sonos Five

Kop­plar du till Sonos Sub som idag ock­så får en smärre upp­da­ter­ing men bibehål­let priset på 7990 kro­nor så blir det ett 5.1‑system som lär lev­er­era av rang. Du kan ock­så kop­pla in två bakhög­ta­lare i form av Sonos One, Sonos One SL, IKEA Sym­fonisk-hög­ta­lare eller om du har för myck­et pen­gar två Sonos Five. Du läste rätt, Sonos Play:5 är bor­ta och nu het­er den Sonos Five. Ljudet är det sam­ma och det är bara de inter­na specar­na som upp­dat­er­ats samt att vi nu kan få den i helvit skrud.

 

Arc, Nya Sub och Five kom­mer krä­va nya appen som släpps den 8 juni. Det kom­mer gå att föra över sina gam­la kon­fig­u­ra­tioner till nya appen så länge de inte innehåller pro­duk­ter som inte län­gre stöds.

I och med det­ta utgår ock­så Play­bar, Play­base och Play:5. Arc kostar 8 999 kro­nor när den släpps den 10 juni, färg­er­na är svar­ta och vita. Sonos Five lan­dar på

Kommentarer