Ljud & Bild

Sonos gör en kovändning gällande sitt återvinningsprogram.

uppgraderar hela programmet

Sonos har nu över­gett sitt gam­la åter­vin­ning­spro­gram

Sonos Trade Up pro­gram som det kallades var ett pro­gram som bestod i att använ­dare skulle bric­ka sina gam­la pro­duk­ter för att få 30% rabatt på nya Sonos hög­ta­lare.

När en äldre hög­ta­lare ing­ick i pro­gram­met så bör­jade en nedräkn­ing på 21 dagar. Efter 21 dagar så slu­tade hög­ta­laren att fungera. Tanken från Sonos var att använ­dar­na under den här tiden skulle hin­na köpa en ny hög­ta­lare med 30% rabatt och läm­na in den gam­la hög­ta­laren för åter­vin­ning.

Till­t­aget fick myck­et kri­tik för att dels inte vara miljövän­ligt och dels för att andra­hands­mark­naden skulle riskeras att fyl­las med brick­ade hög­ta­lare. Det flo­r­erade även ryk­ten om att äldre hög­ta­lare skulle kom­ma att slu­ta fungera, vilket i sig inte stämde.

Men enligt The Verge så har nu Sonos ändrat sig här och det fina i kråk­sån­gen ska vara att Sonos inte bara ändrat sig utan förän­drat pro­gram­met till att ha fler alter­na­tiv till vad som hän­der med hög­ta­laren.

Nu finns alter­na­tiv­en: Behåll hög­ta­laren, ge den till någon, åter­vinn den på en lokal miljös­ta­tion eller skic­ka den till Sonos och låt före­taget hantera åter­vin­nin­gen av hög­ta­laren. + att du får 30% på en ny hög­ta­lare.

Det kan näs­tan inte bli bät­tre än så här. Det enda som skulle gjort det här pro­gram­et top notch är om Sonos skulle kun­nat upp­gradera sina äldre hög­ta­lare för att matcha tekniken 2020.

Via: 9to5mac

Käl­la: The Verge

Käl­la: Sonos

Kommentarer