Smarta Hem

Sonos och Aqara inleder samarbete

Smartare högtalare

Ett samar­bete vi ser fram emot!

Aqara som är en kine­sisk tillverkare av sak­er till hem­met, kanske mest känt i teknikkret­sat för de ytterst prisvär­da hematoma­tis­er­ing­spro­duk­ter som dem tillverkar har nu pre­sen­ter­at ett samar­bete med hög­ta­lar­tillverkaren Sonos.

Samar­betet kom­mer vara i form av just hemau­toma­tis­er­ing och kon­troll mel­lan Aqara Home Appen och Sonos hög­ta­lar­na.

Exakt hur allt det här kom­mer att slu­ta åter­står att se men att kun­na byg­ga upp sce­nario med hjälp av Aqaras pro­duk­ter för att använ­da Sonoshög­ta­lare kan onek­li­gen resul­tera i mån­ga roli­ga till­t­ag.

Både Aqara och Sonos funger­ar redan med Apples ekosys­tem Apple Home­K­it men det här samar­betet kan resul­tera i automa­tis­eringar som kanske inte är möjli­ga i Apples ekosys­tem.

Via: Home­K­it News

 

 

Kommentarer