Nyheter

Sonos och IKEA är snart redo att visa upp sitt samarbete

Symfonisk - snart på ett IKEA nära dig

Det ser ut som att Sonos och IKEA är redo att visa upp sin smar­ta serie av hög­ta­lare som kom­mer kallas SYMFONISK. Det är Feber som rap­porter­ar att ett datum är satt och den 9 april i Milano kom­mer skyn­ket att dras bort.

Vi har sedan tidi­gare bara fått se lite rit­ningar och skiss­er på hög­ta­larse­rien och för ett par månad­er sedan skrev Björn Block på IKEA föl­jande i en press­re­lease:

”Many peo­ple dream of built-in sound sys­tems, but few can afford it. Our goal is for our col­lec­tive work to save space, get rid of cords, make clut­ter invis­i­ble, and bring sound and music into the home in a more beau­ti­ful way”

Hög­ta­lar­na från IKEA kom­mer att fungera med befintli­ga Sonos-hög­ta­lare men så myck­et mer detal­jer än så har ännu inte läm­nats. Men vi hop­pas att IKEA och Sonos lyckas kom­bin­era en bra pris­lapp med ett bra ljud och den 9 april kom­mer vi få svaret på den frå­gan.

https://www.youtube.com/watch?v=r02Xo-V5l_g

Käl­la Feber.

Kommentarer