Nyheter

Sonos och IKEAS gemensamma högtalare ser ut att bli billig

1100 spänn för SYMFONISK!

Att Sonos och IKEA job­bar på en gemen­sam hög­ta­lare har nog ingen mis­sat vid det här laget, men några detal­jer har bola­gen ännu inte läm­nat.

Den 9 april kom­mer hög­ta­laren att visas upp i Milano och vi kom­mer äntli­gen få se hur resul­tatet kom­mer att se ut. Nu rap­porter­ar 9To5Mac att de har fått se en aff­isch från ett IKEA-varuhus i Dan­mark där de anställ­da kom­mer att få en gratis hög­ta­lare då IKEA har fun­nits i lan­det i 50 år.

På aff­is­chen står det även att hög­ta­laren är värd 799 dan­s­ka kro­nor vilket är ca 1 100 sven­s­ka kro­nor och den går att plac­era horison­talt eller ver­tikalt och hög­ta­laren går att inte­gr­era med befintli­ga Sonos-hög­ta­lare. Det framgår även att den kom­mer att kom­ma i två färg­er — svart och vitt, pre­cis som resten av Sonos hög­ta­lare som idag går att köpa.

Exakt hur den kom­mer att se ut får vi se den 9 april och lanser­ing kom­mer ske i augusti, men om ljudet är vet­tigt på den­na kan det bli en ordentlig storsäl­jare.

Via 9To5Mac

Kommentarer