Ljud & Bild

Sonos VD svarar på kritiken

Det kommer fortsätta fungera!

Det råder tviv­el och sorg i Sonos-lägret här på plan­eten. Efter att Sonos gått ut och sagt att äldre pro­duk­ter inte län­gre kom­mer sup­port­eras har det rått stor förvir­ring om läget.

För även om Sonos aldrig gått ut och sagt att gam­la pro­duk­ter kom­mer slu­ta fungera är det mån­ga som sett ett skräcksce­nario där hal­va huset släcks ner audiellt.

Där­för går Patrick Spence, VD på Sonos, ut och för­ty­dli­gar en än gång att gam­la enheter inte kom­mer slu­ta fungera. Man med­de­lar ock­så att man tag­it till sig kri­tiken som det så vack­ert het­er och kom­mer att lösa det på något sätt att gam­la och nya enheter kan samex­isit­era även i framti­den.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVyVH4QMTlLZBPKIFMi7Lv82DYgIbq6BU

Tack till Nikka!

 

Kommentarer