Spel

Sony lanserar en ny kontroll till Playstation 5

Haptic feedback

Sony har pre­sen­ter­at en ny hand­kon­troll.

Sony har haft unge­fär sam­ma hand­kon­troll under senaste 25 åren till sin spelkon­sol Playsta­tion.

Men nu har Sony valt att pre­sen­tera en helt ny hand­kon­troll till deras kom­mande kon­sol Playsta­tion 5. Bland funk­tion­er­na finns Hap­tic feed­back, mikro­fon, adap­tive trig­gers som går att anpas­sa efter spel och en ny dela knapp.

Playstationen 5 handkontroll

Hur kon­solen kom­mer se ut är fort­farande dolt i dunkel men hand­kon­trollen är trots allt det vi oftast tit­tar och håller i. Så vad tyck­er ni om den nya kon­trollen. Kom­mentera gär­na här under.

via: The Verge

Kommentarer