Android

Sony ryktas arbeta på en böjbar telefon

The return of Sony Mobile?

En gång i tiden var Sony en gigan­tisk spelare på mobil­mark­naden men de senaste åren har intres­set sval­nat bland kun­der­na. Nu ryk­tas det att bolaget arbe­tar på att ta fram en böjbar tele­fon och frå­gan är om det kan vara starten på en ny framgångssaga?

Tele­fo­nen ryk­tas heta Xpe­ria F och den sista bok­staven ska då stå för fold­able, den ska kom­ma utrustad med en böjbar OLED från Sam­sung och ska ha sam­ma bild­förhål­lande som Xpe­ria 1, vilket är 21:9. Den kom­mer att ha stöd för 5G och istäl­let för att vikas ihop som en bok så görs tele­fo­nen större genom att man drar den åt sidan likt garder­ob­s­dör­rar på skenor.

Lanser­ing ska enligt ryk­te­na vara någon gång näs­ta år och nedan kan ni se en kon­ceptvideo på hur tele­fo­nen kan göras större.

https://m.youtube.com/watch?v=Ous-pcdE0WA

Via Toms­guide

Kommentarer