Apple

Spara ned Youtube-filmer till din iPhone

Med hjälp av Shortcuts

Om ni är tröt­ta på att få slut på surf av alla fan­tastiska videos vår vapen­dra­gare Peter Esse läg­ger upp, så är räddnin­gen äntli­gen här i form av en Short­cut.

Kort och gott så gör den­na Short­cut så du kan lad­da ned vilken video som helst från YouTube och den sparas sedan i din kam­er­arulle på din iPhone eller iPad. För att kom­ma igång behöver du bör­ja med att lad­da ned Down­load Youtube Short­cut genom att klic­ka här. Vik­tigt att näm­na är att du måste använ­da Safari för att lad­da ned din Short­cut, så läs­er du det­ta på Face­book via deras web­bläsare så får du byta till Safari istäl­let.

När Down­load Youtube Short­cut är installer­at så är det bara att gå in på Youtube.com i Safari väl­ja ett klipp som du vill lad­da ned och tryc­ka på den lil­la rutan med en pil som pekar uppåt. Bläd­dra tills du hit­tar Short­cuts och välj Down­load YouTube. Sen bör­jar fil­men automa­tiskt att lad­das ned och sen hit­tar du den i din kam­er­arulle och kan tit­ta på den när du vill. Sam­ma pro­ce­dur går även att göra direkt i YouTube-appen genom att tryc­ka på dela och sen väl­ja Short­cuts.

Nedan kan du se en kort video på hur du går tillvä­ga för att spara ned klip­pet:

https://youtu.be/vd9M1p_LjV8

Via Gad­geth­acks

Kommentarer