Nyheter

Speedtest med gamla modeller — Hur står sig Apple Watch Series 4?

Marcus är sugen fast klockan inte är rund

För­ra veck­an släpptes Apple Watch Series 4 och den har fått extremt fint mot­ta­gande av både press och kon­sumenter och Apple har prob­lem med att möta efter­frå­gan.

Det­ta är i Apples ögon ett i‑landsproblem och kan inte tolkas på något annat sätt att Series 4 är pre­cis det som kun­der­na har vän­tat på. Lite större skärm, fler kom­p­lika­tion­er och en kro­na som kan läsa av EKG. Den nya klock­an har ett dual-core S4 chip som är snab­bare än på tidi­gare klock­or från Apple.

Macru­mors har nu utfört ett speedtest där man ser hur den nya klock­an prester­ar jäm­fört med dom gam­la mod­eller­na, och man har tes­tat allt från upp­start av klock­an till att star­ta appar och resul­tatet kan ni se i videon ovan.

Om man inte har lust eller tid att se videon så kan det hela sum­meras med att om du inte har en Apple Watch Series 3 utan en äldre så kom­mer du mär­ka stor skill­nad. Men har du en Series 3 så är den lite snab­bare men inget man direkt rea­ger­ar på, däre­mot är skär­men fan­tastisk så bara det är värt en upp­da­ter­ing.

Via Macru­mors

Kommentarer