Spel

Spela dina Steam-spel från nästan vilken enhet som helst

Nvidia GeForce Now släpps ur beta

Genom Nvidias GeForce Now kan du ström­ma dina spel från Steam och andra tjän­ster till en rad enheter inklud­er­at både PC, Mac och mobil­er.

Efter 7 år i Beta har GeForce Now hit­tat ut på mark­naden för alla. Tjän­sten påmin­ner om Sta­dia och Microsofts kom­mande xCloud där du håller i kon­trollen men beräkn­ingskraften sker i server­hal­lar som sedan skickar bilden till din dator eller mobil.

Skill­naden är att GeForce Now gör det direkt från ditt Steam-bib­liotek eller för den delen Epic Store eller någon annan dig­i­tal spel­bu­tik. På så sätt kan du kom­bin­era lokalt lagrade spel på egen dator med att ström­ma dem när du är på resande fot eller sit­ter med en enhet som inte själv klarar av att köra dem så som en Mac eller Android-tele­fon. Givetvis går det att använ­da Nvidia Shield ock­så.

GeForce Now finns som en gratistjänst som låter oss spela en timme och det kan vara köer, samt en som i dagsläget kostar 5 dol­lar per månad. Då får vi spela i sex tim­mar och inga köer. Vidare får vi fräsi­ga funk­tion­er från Nvidias RTX-kort så som ray trac­ing (mer naturli­ga ljuskäl­lor).

Priset på 5 dol­lar per månad är dessu­tom intro­duk­tion­spriset och det kom­mer kos­ta mer i framti­den.

Pepp?

Kommentarer