Spel

Spela Warcraft III i modern tappning

Med start idag

War­craft III Reforged är det klas­siska spelet med upp­dat­er­ad grafik.

Idag släpptes en upp­dat­er­ad ver­sion av spelet som sat­te kriget mel­lan män­niskor, Orcher och Alver på kar­tan och lade grun­den för World of War­craft.

War­craft III Reforged ger oss sam­ma han­dling men med rejält upp­grader­ad grafik och bät­tre one­linestöd. Spelade du aldrig orig­i­nalet så gör du rätt i att pro­va nu — det ger oss en bety­dligt bät­tre upp­fat­tning om var­för det är fullt av odö­da i just World of War­craft.

Priset lan­dar på 29,99 euro och du köper det via Battle.net.

Kommentarer