Spel

Spelen för dig som är PlayStation Plus-medlem är annonserade

Fin start på nya året

Sony har nu visat upp vil­ka spel du som är PlaySta­tion Plus-medlem kom­mer att kun­na lad­da ned under jan­u­ari månad och vi måste säga att de sät­ter rib­ban högt för 2020.

Först ut har vi det gal­na Goat Sim­u­la­tor som garan­ter­at kom­mer få dig att skrat­ta då du spelar som en get som minst sagt har dålig koll på motoriken. Någon som däre­mot inte har dålig motorik är Nathan Drake och under jan­u­ari bjud­er Sony på Unchart­ed: The Nathan Drake Col­lec­tion. Sam­lin­gen innehåller Unchart­ed: Drake’s For­tune, Unchart­ed 2: Among Thieves samt Unchart­ed 3: Drake’s Decep­tion. Samtli­ga av dessa tre spel är rik­tigt under­hål­lande än idag och är ett måste för dig som äger en PlaySta­tion 4.

Kommentarer