Film & TV

Spirited away och 20 andra Studio Ghibli-filmer till Netflix

Precis när vi började tappa hoppet

Net­flix har förhand­lat sig till rät­tigheter­na att visa näs­tan alla Stu­dio Ghi­b­li-filmer för oss i Europa och resten av världen minus USA. Stu­dio Ghi­b­li som är kän­da för bland annat Cas­tle in the Sky, My Neigh­bor Totoro, Kiki’s Deliv­ery Ser­vice och Spir­it­ed Away har var­it notoriskt mot­stån­dare att släp­pa sina filmer till stream­ingtjän­ster. Ani­me gör sig bäst på plas­t­skivor uppen­barli­gen.

Fil­men Grave of the Fire­flies finns dock inte med på reper­toaren då Ghi­b­li inte har utgi­var­rät­tigheter­na men den är så fruk­tans­värt sor­g­lig ändå så det gör kanske inget.

Datum för Net­flix-release:

  • 1 feb­ru­ari
    • Cas­tle in the Sky (1986), My Neigh­bor Totoro (1988), Kiki’s Deliv­ery Ser­vice (1989), Only Yes­ter­day (1991), Por­co Rosso (1992), Ocean Waves (1993), Tales from Earth­sea (2006)
  • 1 mars
    • Nau­si­caä of the Val­ley of the Wind (1984), Princess Mononoke (1997), My Neigh­bors the Yamadas (1999), Spir­it­ed Away (2001), The Cat Returns (2002), Arri­et­ty (2010), The Tale of The Princess Kaguya (2013)
  • 1 april
    • Pom Poko (1994), Whis­per of the Heart (1995), Howl’s Mov­ing Cas­tle (2004), Ponyo on the Cliff by the Sea (2008), From Up on Pop­py Hill (2011), The Wind Ris­es (2013), When Marnie Was There (2014)

 

Kommentarer