Film & TV

Spock, Kapten Pike och Number One tillbaka i Star Trek: Strange New Worlds

Men jaaa!!

I Star Trek: Strange New Worlds kom­mer delar av huvu­densem­blen från säsong av Star Trek Dis­cov­ery.

Det är däre­mot inte så myck­et vi vet om den nya serien. Den utgår från en tid innan Kapten Kirks Enter­prise vilket stäm­mer överens med tid­slin­jen för Star Trek Dis­cov­ery.

Pre­mis­sen är kort och gott att de åker runt och hit­tar nya spän­nande värl­dar runt om i galax­en.

Läs mer hos CBS.

Vilken är din favorit bland Star Trek-serier­na? Det bör­jar bli ett gäng nu :)

Kommentarer