Skrivet den 20 May 2019 kl 09:48 av NyheterComments Off on Spotify börjar testa sin AI-manick för bilar285

Spotify börjar testa sin AI-manick för bilar
FM-radio anyone?

När vi gick från skiftet mel­lan CD-skivor till MP3-fil­er så hängde inte alla bil­stere­os med i utveck­lin­gen och då gick det att köpa en smart liten FM-sän­dare.

Nu inled­er Spo­ti­fy tester med sin förs­ta hård­varupro­dukt som är en röst­styrd AI-assis­tent för bilar som bolaget kallar Car Thing. Enheten som påmin­ner om en FM-sän­dare har en rund skärm på ena sidan som vis­ar vilken låt som spelas och den kop­plas in i bilens 12-volt­sut­tag. Enheten kop­plar sedan upp sig mot bilen och din tele­fon och därefter kan du väc­ka den genom att säga ”Hej Spo­ti­fy” och be assis­ten­ten slå på en låt eller en pod­cast. På sin blogg för­ty­dli­gar Spo­ti­fy att deras ambi­tion­er inte är att bli ett hård­varuföre­tag och pro­duk­ten ska använ­das för att sam­la data hur folk lyssnar på musik och pod­dar i bilen och kom­mer för­mod­li­gen inte att säl­jas till pri­vat­per­son­er.

Käl­la Spo­ti­fy