Apple

Spotify dansar in på Apple TV

En lycklig dag för team green!
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Spo­ti­fy lanseras till slut på Apple TV och det sker idag. För­faran­det för att kom­ma igång påmin­ner om flera andra appar där du skriv­er in en unik kod i din web­bläsare och så log­gas du in på Spo­ti­fy på Apple TVn.

Ver­sio­nen på sto­ra teven är mer eller min­dre iden­tisk med exem­pelvis Playsta­tion 4‑appen och vi kan bläd­dra mel­lan vårt bib­liotek och Spo­ti­fys rek­om­men­da­tion­er.

Om det inte dyk­er upp i App Store så hit­tar du det under redan köp­ta, men inte installer­ade appar i App Store för Apple TV.

Det­ta innebär att Apple TV ock­så blir en Spo­ti­fy Con­nect-enhet.

Sam­tidigt blir det möjligt att kon­trollera Spo­ti­fy via Siri för alla som har iOS 13 — vilket alla bor­de ha.

Spotify Apple Tv Esse Oceanlab

Nyheten kom först via vår Face­book-grupp Apple­bub­blan.

Annons: Sak­nar du Apple TV? Köp den hos Web­hallen.

Kommentarer