Film & TV

Spotify kommer lansera en app till barnen

Det här är bra grejer.

Spo­ti­fy käm­par på i kriget om kun­der­nas öron och nu vill de även åt de all­ra min­s­ta genom att lansera en helt ny app anpas­sad för barn.

Appen het­er “Spo­ti­fy Kids” och förs­ta lan­det att få den nya appen är Irland, men den kom­mer rul­las ut i samtli­ga län­der där det går att teck­na ett famil­je­abon­ne­mang. Att den bara kom­mer finnas på mark­nad­er där famil­je­abon­ne­manget finns beror på att appen enbart kom­mer att gå att använ­da om man har just ett famil­je­abon­ne­mang. Allt innehåll i appen kom­mer hand­plockas av redak­tör­er och som ni kan se på bilden nedan så ser det även ut som att de kom­mer erb­ju­da filmer och TV-serier. Exakt när appen kom­mer att kom­ma till Sverige vet vi inte men det bor­de nog inte drö­ja allt för länge.

Käl­la Spo­ti­fy

 

Kommentarer