Spel

Stadia Pro gratis i två månader

Även för oss som redan är kunder!

Google gör sitt för att vi skall sit­ta inne i dess Coro­na-tider och bjud­er där­för på Sta­dia Pro i två månad­er.

Sta­dia Pro är betal­vari­anten av molnstream­ingtjän­sten Sta­dia och ger utöver högre upplös­ning och upp­da­ter­ings­frekvens även sur­roundljud samt ett och annat gratis spel.

Gra­tis­er­b­ju­dan­det gäller även oss som redan prenu­mer­erar på Sta­dia Pro och det är ju schangtilt.

Alla spel som köps under tiden kan du fort­sät­ta använ­da även om du ned­grader­ar dig till grati­s­abon­ne­manget efteråt men då med lägre upplös­ning och upp­da­ter­ings­frekvens. Spel som ingår kost­nads­fritt i Sta­dia Pro kan du inte fort­sät­ta spela gratis.

Det kan ta några tim­mar innan gra­tis­er­b­ju­dan­det kom­mer hit, upp till 48 tim­mar enligt Google.

Kommentarer