Spel

Star Wars Jedi: Fallen Order nästa stora spelsatsning från Electronic Arts

Snälla kan vi få ett Star Wars-spel som inte slutar i tråkiga rubriker

Star Wars Jedi: Fall­en Order är EAs näs­ta sto­ra titel som skall få Star Wars-fansen att gilla spe­lutveck­laren igen. I spelet får vi föl­ja Padawa­nen Cal Kestis upp­tåg och det är en täm­li­gen flex­i­bel soon-to-be-Jedi som hop­par och studsar som värs­ta park­our-proff­set.

I game­play-fil­men ovan ser vi 15 minut­er spel från unge­fär 3 tim­mar in i han­dlin­gen där han är på ett räddning­sup­p­drag på Wook­isar­nas hemplan­et Kashyyyk.

Spelets upplägg får en att tän­ka på Force Unleased fram­förallt men den­na gån­gen för den ljusa sidan.

Kommentarer