Nyheter

Star Wars: The Mandalorian — En första trailer

God mor­gon! Du ser fan­tastisk ut! Vad sägs om lite videovåld­strail­er för The Man­dalo­ri­an? Det­ta är förs­ta trail­ern för serien som äger rum efter att imperi­et fal­lit i bitar och före First Order fått huvudet över vat­tnet.

Kom­mer sän­das på Dis­neys stream­ingtjänst som vi hop­pas kom­mer hit lagom till pre­miären för serien.

Kommentarer