Nyheter

Star Wars: The Rise of Skywalker — En första trailer!

OMG OMG OMG!!

JJ Abra­ham är till­ba­ka och vis­ar var skåpet skall stå. Och i det­ta fal­l­et är skåpet den sista och avs­lu­tande delen av den senaste Star Wars-trilolo­gin.

Det kan inte bli 18 decem­ber snabbt nog!

Kommentarer