Skrivet den 18 December 2019 kl 17:41 av Nyheter12 kommentarer336

Star Wars: The Rise of Skywalker får lågt betyg från film kritikerna
Är Disney problemet?

Dagen är kom­men! Den sista fil­men i en nio delar lång trilo­gi är äntli­gen på bio­duken. Det har i 42 år ”pumpats” ut pen­gar från fil­mundret Star Wars i form av, tv-spel, tv-serier, lek­sak­er, event och inte minst från filmer­na.

Filmer­na som är gjor­da på senare tid har bliv­it allt mer kri­tis­er­ade, det­ta i sam­band med att Dis­ney 2012 köpte Lucas­film och Star Wars som ing­ick i affären. Kri­tiken i de nya filmer­na grun­dar sig bland annat i att filmer­na är snabbt gjor­da till att de sak­nar upp­täckar­ma­g­in som gjorde filmer­na charmi­ga menar bland annat Kristof­fer Viita som pub­licer­ade sin recen­sion på svt.

The Rise of Sky­walk­er är heller inget undan­tag. Under tis­dagskvällen och ons­da­gen så har recen­sion­er från kri­tik­er tril­lat in, den ena mer kri­tisk än den andra. Sam­tidigt så menar majoriteten av Star Wars fansen att filmer­na var bät­tre under orig­i­nal filmer­na (episod 4–6) som håller hög klass och en lek­full­het filmer­na i genom.

Vad är prob­lemet i den nya fil­men? Prob­lemet med den nya fil­men är att den inte innehåller några över­raskningar för de inbit­na Star Wars fansen, men ock­så väldigt lite orig­inel­la idéer.