Apple

Stela — ett stycke konst på Apple Arcade

Dra upp volymen

I en dys­ter värld där vi möts av brin­nande skog­ar, kalla vin­ter­land­skap och skräm­mande varelser har vi senaste till­skot­tet till Apple Arcade som het­er Stela.

Om Stela är nam­net på tje­jen som vi spelar i spelet eller världen vi är i är oklart då det helt sak­nas dialoger och en tydlig han­dling i spelet. Vi kas­tas in i en apoka­lyp­tisk värld som håller på att gå under och för att över­l­e­va måste vi lösa pus­sel med hjälp av lådor, fack­lor och myck­et annat som finns i världen. Vi möts av svär­mar av otäc­ka insek­ter som inte vill något annat är att suga livet ur oss, zom­bielik­nande varelser och ormar svar­ta som döden.

Stela bjud­er på en näs­tan filmisk upplevelse där kam­er­an zoomar ut över vack­ra miljöer sam­tidigt som det reg­nar brin­nande pilar över oss och den drama­tiska musiken dånar ur hög­ta­lar­na. Sky­Box som har utveck­lat spelet har gjort det med kär­lek rakt igenom och när det väl var över ville vi bara ha mer. Stela är ett måste och vi skulle nog våga påstå att det är ett av de bäs­ta spe­len på Apple Arcade just nu.

För att få den bäs­ta upplevelsen med Stela bör ni spela på en större skärm med bra ljud och med en hand­kon­troll.

Kommentarer