Skrivet den 5 January 2009 kl 15:49 av NyheterComments Off on Steve Jobs avslöjar varför han inte håller årets Keynote441

Steve Jobs avslöjar varför han inte håller årets Keynote

Applebrev

I ett öppet brev till oss alla förk­larar Apples VD Steve Jobs var­för han inte håller årets inled­ningsan­förande på Mac­world-mäs­san nu i Jan­u­ari.

Pre­cis som alla trodde sig vis­ste, beror det på hans häl­sa, men det är inte alls så all­varligt som näs­tan lika mån­ga har trott.

Enligt Steve Jobs hand­lar hans vik­tnedgång om hor­mon­rubb­n­ing och det är även något som han nu behand­las för. Han säger ock­så att han inte har några som helst plan­er att slu­ta som VD för Apple.

Brevet avs­lu­tas med att det här är mer än vad han velat säga och att ock­så är allt han kom­mer att säga om det­ta.

Vi kan anta att Apple-aktien nu kom­mer att rusa en ansen­lig mängd pro­cen­ten­heter.

Brevet kan läsas i sin hel­het via apple.com

Upp­da­ter­ing: Nu har även Apples styrelse skriv­it ett öppet brev om hän­delsen. Nu vän­tar vi bara på att en offi­ciell blogg skall öpp­nas.

Comments are closed.