Nyheter

Stora störningar med Swedbanks internetbank

Det var inte bra

Har du försökt använ­da Swed­banks app för att kol­la kon­tot men inte lyck­ats så beror det på att de sedan lunchtid har haft sto­ra prob­lem med sin inter­net­bank.

Det går inte att log­ga in eller utföra några betal­ningar men vi lyck­ades se snabb­sal­dot men mer än så går inte att göra med appen för tillfäl­let. Swed­banks press­chef, Unni Jern­dal säger i ett utta­lande:

“Vi har tekniska störningar i inter­net­banken och appen just nu. Det går att nå kundtjänst via tele­fon men det är tyvärr rätt lån­ga köer. Vi bekla­gar det­ta och arbe­tar med full kraft för att lösa prob­lemet.”

Kommentarer